D O P L Ň K O V Ý   P R O D E J   A   S L U Ž B Y
  • substráty
  • hnojiva
  • květináče
  • osazování truhlíků a nádob   

Letošní jarní nabídku jsme připravili od března 2020 a tu podzimní pak od září 2020... nechte se inspirovat a navštivte naše zahradnictví. Těšíme se na vás.